Przyczepy kempingowe

Miasto - woj.

Abi

Kategoria: przyczepy kempingowe

Żmujdzka 43, Kraków
tel. 12 416 32 16


Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego.
Polityka Prywatności