Przyczepy kempingowe

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 3
Żmujdzka 43, Kraków
tel. 12 416 32 16
Medweckiego 66, Kraków
tel. 12 258 73 00
Kobierzyńska 59, Kraków
tel. 12 266 60 60
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Polityka Prywatności