Przyczepy kempingowe

Miasto - woj.

Altrak

Strona www: www.altrak.com.pl
Kategoria: przyczepy kempingowe

Zgierska 250/252, Łódź
tel. 42 658 22 70


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności