Przyczepy kempingowe

Miasto - woj.

Aplan

Kategoria: przyczepy kempingowe

5, Sitaniec
tel. 84 639 21 45


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności